Hämtningsavtal

I samband med att Svensk Däckåtervinning från 1 januari 2023  ansvarar för insamling och återvinning av uttjänta däck i egen regi har hämtningsavtalet för uttjänta däck uppdaterats. Det innebär att om du redan är ansluten till Svensk Däckåtervinning behöver du teckna ett nytt hämtningsavtal vid intresse för fortsatt hämtning av uttjänta däck. Det nya hämtningsavtalet tecknas i en ny framtagen applikation, tillgänglig både via mobil och dator. När du är ansluten till Svensk Däckåtervinning kan du lägga din beställning på hämtning, även det hanteras i applikationen. 

Relaterade länkar: