94 550 ton däck återvanns 2019

Under 2019 återvann Ragn-Sells 94 550 ton däck för SDABs räkning (92 574 ton samlades in). Det är en ökning från 90 857 ton 2018. Den största ökningen har varit mot cementindustrin, vilket i sin tur påverkar både andelen energiutvinning men också till viss del materialåtervinning eftersom stålet i däcken blir en del av den färdiga cementen. Andelen materialåtervinning till granulat har fortsatt minska genom minskad marknad p g a den felaktiga bild som målats upp av konstgräsplaner som en stor källa till mikroplaster.

Mängd återvunna däck finns i jämförelsetabellen nedan.

 

 

Återvinningskategori 2016 2017 2018 2019
Regummering 101 21 0 0
Export hela däck 692 1 141 1 532 1 018
Materialersättning 8 302 3 058 3 430 3 013
Materialåtervinning granulat 10 521 6 001 6 920 4 244
Materialåtervinning sprängmattor 9 633 9 396 8 894 5 586
Övrig materialåtervinning 10 521 20 232 12 532 14 793
Energiutvinning 19 767 26 031 28 419 28 415
Energiutvinning cementindustrin 24 237 22 589 29 130 37 481
Summa återvunnet 83 774 88 469 90 857 94 550

 


För dig som vill läsa mer
  • Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2019 tryckt och klar

    Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2019 tryckt och klar

    Kan en rapport om återvunna däck få dig att höja på ögonbrynen? Vi tror det. Därför hoppas vi att Svensk Däckåtervinnings Årsrapport 2019 når just dig. Du kan beställa den genom att mejla info@sdab.se eller så läser du den som PDF här.  I rapporten beskrivs bl a vår tydliga plan för hur uttjänta...