80 348 ton däck återvanns 2021

 

Under 2021 återvann Svensk Däckåtervinnings tidigare entreprenör, Ragn-Sells Däckåtervinning AB (RSDAB) 80 348 ton däck för SDAB:s räkning, vilket är en minskning jämfört med 2020 då 84 574 ton återvanns. Insamlingen under 2021 uppgick till 91 081 ton jämfört med 90 548 ton 2020. Däckförsäljningen hos SDAB:s anslutna däckverkstäder har ökat något under 2021 jämfört med 2020, vilket i sin tur leder till ökad inlämning av uttjänta däck för avhämtning och återvinning. Den minskade återvinningen under 2021 jämfört med 2020 beror på lager uppbyggnad hos entreprenören, av insamlade (men ej återvunna däck) under året. Den största orsaken till detta är att RSDAB avsatt väsentliga mängder däckmaterial till utländsk cementindustri, och att tillgängligheten av båtar för transport av materialet har varit betydligt lägre än normalt som en följd av pandemin. 

Sedan 1 januari 2023 ansvarar Svensk Däckåtervinning, tillsammans med dynamiska samarbetspartners, för landets insamling och återvinning i egen regi. Läs mer om förändringar här! 

Mängd återvunna däck finns i jämförelsetabellen nedan.

 

För dig som vill läsa mer
  • Årsrapporter

    Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2020

    Årsapporten 2021 – Tema Kolcykeln  Kol, däck, liv och atmosfär -hur hänger de ihop? Det ska vi resonera om i denna årsrapport med tema kolcykeln. Däck tillverkas av gummi, oljor, kimrök, textil och stål (förutom små mängder tillsatser för att förbättra egenskaperna). Alla dessa komponenter inneh...

  • Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2019

    Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2019

    Kan en rapport om återvunna däck få dig att höja på ögonbrynen? Vi tror det. Därför hoppas vi att Svensk Däckåtervinnings Årsrapport 2019 når just dig. Du kan beställa den genom att mejla info@sdab.se eller så läser du den som PDF här.  I rapporten beskrivs bl a vår tydliga plan för hur uttjänta...