84 574 ton däck återvanns 2020

 

Under 2020 återvann Ragn-Sells Däckåtervinning 84 574 ton däck för SDABs räkning vilket är en minskning jämfört med 2019 då 93 010 ton återvanns. Insamlingen under 2020 uppgick till 90 548 ton jämfört med 92 574 ton 2019. Den minskade återvinningen under 2020 jämfört med 2019 beror sålunda dels på att insamlingen minskat och dels på en viss lageruppbyggnad under året. Covid-19 har påverkat i viss mån genom att däckförsäljningen minskat något, med följd att färre uttjänta däck därmed kommit in för insamling på däckverkstäderna. Ragn-Sells Däckåtervinning rapporterar minskade volymer till ren energiutvinning samt till granulat (det senare beroende på att granulatfabriken lagt ner produktionen) och ökade volymer till materialåtervinning sprängmattor och materialersättning

Mängd återvunna däck finns i jämförelsetabellen nedan.

 

För dig som vill läsa mer
  • Årsrapporter

    Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2020

    Årsapporten 2021 – Tema Kolcykeln  Kol, däck, liv och atmosfär -hur hänger de ihop? Det ska vi resonera om i denna årsrapport med tema kolcykeln. Däck tillverkas av gummi, oljor, kimrök, textil och stål (förutom små mängder tillsatser för att förbättra egenskaperna). Alla dessa komponenter inneh...

  • Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2019

    Svensk Däckåtervinnings Årsrapport för 2019

    Kan en rapport om återvunna däck få dig att höja på ögonbrynen? Vi tror det. Därför hoppas vi att Svensk Däckåtervinnings Årsrapport 2019 når just dig. Du kan beställa den genom att mejla info@sdab.se eller så läser du den som PDF här.  I rapporten beskrivs bl a vår tydliga plan för hur uttjänta...