Cirkulär geometri blir cirkulär ekonomi

Mänsklighetens kanske mest energibesparande uppfinning, hjulet, har under årtusenden utvecklats och förfinats och är idag uppbyggt av en fälg och ett luftfyllt däck. Däcket i sig är konstruerat av högprestandamaterial som forskats fram för att vara hållbart, säkert (våtgrepp, vintergrepp), energibesparande (rullmotstånd) och inte skapa buller. Det är nog ingen överdrift att vårt samhälle skulle se annorlunda ut om inte dagens däck fanns.

Förutom det enormt positiva i denna grundfunktion har vi i Sverige etablerat ett system för att samla in de uttjänta däcken för återvinning. Idag samlar Svensk Däckåtervinning in fler däck per år än vad som rapporteras som importerat av däckföretagen, det vill säga mer än 100 %. Detta beror förstås på att även däck som kommit till Sverige på andra vägar tar sig in i systemet, vilket vi på olika sätt nu följer upp. Av de insamlade ca 84 000 tonnen materialåtervinns ca 65 %. Resten används som högvärdigt bränsle i till exempel cementindustrin, som även använder stålet i däcken i sin process och därmed slipper använda jungfruligt material.

Stor efterfrågan

Efterfrågan på däckgummi ökar nu inom ett antal olika områden, detta beror på två saker: Dels har gummit unika egenskaper som efterfrågas, det är kemiskt stabilt, okänsligt för temperaturväxlingar, isolerar bra, dränerar bra, fjädrar och är åldersbeständigt. Dels uppfyller moderna däckmaterial höga krav på gränsvärden för att minimera påverkan på miljö och hälsa.

Till detta kan läggas att processer för att devulkanisera och med hjälp av pyrolys ta ut och rena ingående ämnen för återanvändning har mognat och närmar sig industriell skalbarhet. Tillsammans har detta lett till att vi ser en trend att däckmaterial kan föras tillbaka till användning upprepade gånger. Successivt förbättras också ekonomin i processerna vilket accelererar utvecklingen. Detta går hand i hand med de politiska mål som finns inom EU och i Sverige och leder till att däck är en del av den cirkulära ekonomin som hela vårt samhälle så småningom behöver ställas om till.

I processen är det viktigt att entreprenörer, politiker och myndigheter arbetar tillsammans för att identifiera och lösa de problem som kan dyka upp längs vägen.

I den andan vill Svensk Däckåtervinning nu verka för att däckens cirkulära geometri även rymmer en cirkulär ekonomi.

Tillbaka