Däckbranschen – en oöverträffad möjliggörare

”Man kan lite sammanfattat säga att: Däckbranschen verkar för att möjliggöra landförflyttning av människor, djur och materiella ting på ett säkert, bekvämt/skyddande och miljöekonomiskt sätt genom att utveckla, tillverka och marknadssätta däck, rekommendera rätt däck till rätt tillämpning (utifrån fordon, körförhållanden, last, klimat mm), korrekt montera och kontrollera samt, efter livslängden, återta däcken på ett ansvarsfullt sätt för fortsatt användning av ingående material med största samhällsnytta”.

Däck är en väsentlig del av det moderna hjulet som i sin tur är en förutsättning för det samhälle vi lever i; för att kunna cykla till jobbet, att få mat till affärerna, att resa på semester, att … osv. Däck är sålunda en oöverträffad möjliggörare i många delar av det mänskliga livet.

Däckbranschen har därför ett särskilt ansvar för en av samhällets grundfunktioner. Därför verkar däckbranschen för ständig produktutveckling, forskning kring och minimering av påverkan på människa och miljö, transparens och spårbarhet, utbildning, samarbeten med myndigheter och organisationer samt för informationsspridning gällande frågor relaterade till branschen.

Som uppfinning är hjulet med däck kanske mänsklighetens viktigaste och mest miljöbesparande uppfinning så som samhället idag är uppbyggt.

Däck överför kraft mellan fordon och underlag, skapar friktion mot marken och erbjuder komfort genom fjädring. Däck omvandlar rörelseenergi till värmeenergi vid t ex inbromsning. Däck är därför en mycket högteknologisk produkt bestående av ett stort antal ingående ämnen som alla kontrolleras noggrant för att uppfylla samhällets och kundernas krav.

Tillbaka