I huvudet på en Ekotoxikolog

Re:Bounce har träffat Ragn-Sells Ekotoxikolog Sara Stiernström, som ägnar stora delar av sin arbetsvecka åt kontroll och kvalitetssäkring av material från insamlade förbrukade däck. – Det är ett mycket användbart och mångsidigt material med en mängd olika användningsområden, som dessutom ger ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin säger Sara.

– Omvärldsbevakning ingår i mitt arbete och jag följer alla studier inom området med stort intresse, säger Sara Stiernström, som kom till Ragn-Sells 2014. Innan dess forskade hon inom miljövetenskap och disputerade på Stockholms Universitet hösten 2013.

– I grunden är jag biolog, men har läst en hel del kemi och lagstiftning. Jag träffade teamet från Ragn-Sells av en slump på en konferens. De sökte någon med min kompetens och på den vägen är det.

Hälsa och miljö i fokus

Sara har bland annat lagfrågor och myndighetskontakter på sitt bord och via Svensk Däckåtervinning har hon ett nära samarbete med däcktillverkarnas europeiska branschorganisation ETRMA.

– Min titel är materialavsättningsansvarig, vilket betyder att när vi hittar nya användningsområden för återvunna material så är det mitt jobb att säkerställa kvalitén samtidigt som vi uppfyller kundernas och myndigheternas krav. Detsamma gäller befintliga användningsområden. I mina arbetsuppgifter ingår också att göra riskbedömningar när det gäller hälsa och miljö.

Regelbundna analyser

Ragn-Sells samlar in och återvinner alla uttjänta däck i Sverige på uppdrag av Svensk Däckåtervinning. Däcken hanteras i egna anläggningar och går till både materialåtervinning och energiutvinning. En del exporteras eller regummeras, andra blir gungor, sprängmattor, fendrar och påkörningsskydd. Ett stort antal däck klipps ner i mindre bitar, granuleras och används till exempelvis löparbanor, asfalt och allvädersplaner. Resten går till cementindustri och värmeverk. Inga däck deponeras.

– För att säkerställa kvalitén på materialet gör jag och mina medarbetare regelbundna tester och analyserar ett antal fastställda parametrar. Varje månad plockar vi ut prover och efter ett halvår läggs de ihop till ett samlingsprov som skickas på analys.

Medverkar i flera studier

Sara berättar att det just nu pågår en debatt i media om mikroplaster i havet. Den bottnar i en rapport från Svenska Miljöinstitutet (IVL) som påstod att gummigranulat från konstgräsplaner skulle vara den näst största källan till detta.

– Alla indikationer vi har fått säger tvärtom, att granulaten inte sprider sig till havet. Jag och Ragn-Sells följer och medverkar i flera studier som undersöker hur man kan säkerställa att granulat inte hamnar utanför fotbollsplanerna. Flera tester har gjorts med partikelfångare i dagvattensystemen i närheten av konstgräsplaner och det har varit väldigt lite granulat i det analyserade vattnet.

– Det räcker inte med att det regnar för att granulaten ska försvinna iväg flera hundra meter. Så lätta är de inte, menar Sara.

En del av det hållbara samhället

Sara Stiernström understryker att anledningen till att vi använder återvunnet däckgummi i samhället är att jordens begränsade resurser inte ska ta slut. Det är ett material som tillför mycket nytta samtidigt som ingenting i forskningen säger att det skulle vara farligt.

– Att vi ska arbeta för en giftfri miljö är självklart, samtidigt som vi ska öka återvinningen för att spara på jordens resurser. För att få ihop den ekvationen måste vi tillåta en viss mängd ämnen i det vi återvinner, precis som vi gör för jungfruliga material, men det måste alltid ske till en accepterad risk, avslutar Sara.

Tillbaka