Viveca gör cykelbanan mjukare

Allt fler väljer att cykla, vilket väl av många ses som bra för bland annat folkhälsan. Samtidigt visar statistiken att antalet skadade cyklister har ökat varje år sedan 2010. Att komma tillrätta med den negativa trenden kommer sannolikt att kräva en rad olika lösningar – en av dem kan vara Viveca Wallqvists mjuka asfalt.

Viveca Wallqvist är forskare på SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut. År 2013 började hon intressera sig för hur man kan förbättra vägbeläggningar för cyklister och minska skadorna vid fall.
– Jag blev inspirerad av material på lekplatser, berättar hon. De innehåller gummi från återvunna däck och jag påbörjade försök med att ta fram liknande material för cykelbanor.

Flera fördelar

De flesta cyklister skadas i singelolyckor och bättre beläggningar skulle kunna minska skadorna. Forskarnas nya cykelasfalt med inblandat gummigranulat ger både bättre friktion än vanlig asfalt, vilket minskar risken för att falla, och är mjukare än vanlig asfalt, vilket minskar risken för skador om man ändå faller.
– Gummi gör asfalten mer stötdämpande, menar Viveca, och det minskar skaderisken på både huvud och ben i kroppen. Man kan säga att man bygger in skyddsutrustning i själva vägbanan.
Och forskarna ser än fler fördelar med gummit, som indikation på minskad isbildning. Man har också förhoppningar om minskad risk för sprickor i vägbeläggning och minskad risk för punktering och slitage på cykeldäck. De ser helt enkelt stor potential att minska skaderiskerna, samtidigt som man kan materialåtervinna en underutnyttjad resurs.

Forskning pågår

Att införa nya material i asfalt kräver dock nya rutiner, till exempel förbehandling. Gummi har nämligen tidigare visat sig suga åt bindemedlet bitumen från vägen, vilket försvagar asfalten. Därför behöver gummit förbehandlas med bitumen innan det blandas i asfalten. Förbehandling är en av de stora frågorna i Vivecas forskningsprojekt just nu.
– Problemet är att ingen erbjuder bitumeniserat gummi i Sverige idag, utan gummit måste behandlas utomlands, vilket ju inte är optimalt med tanke på de extra transporterna, menar Viveca. För att kunna förbehandla i Sverige behöver vi både mer kunskap om processen och utrustning.

Ett fint material

Wallqvist ser miljömässiga fördelar i att kunna återvinna ett så fint material som däckgummi, istället för att bara använda det som bränsle, men anser samtidigt att kontroller krävs så länge marknaden även innehåller äldre däck med gamla mjukmedel. Man behöver också säkerställa att den som arbetar med materialet inte upplever arbetsmiljöproblem.
– Vi väntar på en rapport om arbetsmiljö vid gummiinblandning i asfalt, säger Viveca. Den är försenad, men vi hoppas att den ska komma innan sommaren.
Vi har alltså all anledning att återkomma i frågan.