Årsrapporten 2022 – Tema innovation


Vad är innovation?

Innovation skulle kunna beskrivas som det som på ett nytt sätt brygger över en utmaning till en möjlighet. Utmaningen kan vara att snabbare flytta sig mellan två platser och lösningen kan vara en innovativ ny cykel eller ett nytt slags fordon. Utmaningen kan också vara att optimera resurser på ett sätt som är bättre, billigare eller ger ett lägre miljöavtryck och innovationen kan vara att använda återvunna material på ett nytt sätt.

En extra elegant innovation löser flera utmaningar på samma gång. Svensk Däckåtervinning arbetar just med att uppmuntra och understödja sådan innovation. Det däckmaterial som tjänat ut som en del av hjulet har inbyggda egenskaper som även kan tillföra nytta i nya tillämpningar genom att erbjuda minst samma funktionalitet som idag löses med andra material, att uppnå en kostnadseffektivitet och att minska det totala miljöavtrycket. Alla som lämnar in sina däck till återvinning i det landsomfattande insamlingssystemet som etablerats under det lagstadgade producentansvaret bidrar också till att möjliggöra innovation på området. Det gör man på två sätt; dels genom att materialet åter görs tillgängligt, och dels genom att via producenterna och återvinningsavgifterna bekosta insamling, bearbetning och marknadssättning av materialet.

Svensk Däckåtervinnings ambition är att tillföra ny trygg och säker nytta med återvunnet däckmaterial, att minska exporten av däckmaterial, att öka materialåtervinningen i ytterligare ett eller flera varv innan materialet delas ned kemiskt eller energiutvinns samt att öka materialvärdet så att återvinningsavgifterna på sikt kan minskas.

Årets rapport behandlar därför hur Svensk Däckåtervinning arbetar med innovation för att möta sina högt ställda ambitioner.

Beställ den tryckta årsrapporten kostnadsfritt genom att mejla info@sdab.se 

Order the printed annual report free of charge by emailing info@sdab.se