Årsrapporter

Årsapporten 2021 – Tema Kolcykeln 

Kol, däck, liv och atmosfär -hur hänger de ihop? Det ska vi resonera om i denna årsrapport med tema kolcykeln. Däck tillverkas av gummi, oljor, kimrök, textil och stål (förutom små mängder tillsatser för att förbättra egenskaperna). Alla dessa komponenter innehåller kol och stålet är legerat med kol. Övriga komponenter innehåller olika kolföreningar. Cirka 20% av gummit  kommer i snitt från plantager och odlingar och några procent av oljan medan övrigt är tillverkat av fossil råvara. Det fossila kolet har dock också varit växter och djur för många miljoner år sedan. Dessa organismer hade i sin tur direkt och indirekt bundit kol från dåtidens atmosfär men efter sin död sedimenterats, brutits ned, packats under lager av andra material och så småningom bildat kol, olja och gas.

Människan har sedan 1800-talet utvunnit dessa ämnen, främst som högvärdigt bränsle men även för att tillverka produkter, t ex plast och däck. Genom direkt förbränning av uttjänta produkter, men även genom fossil energianvändning för återvinningsprocesser, släpps kolet ut i atmosfären igen i form av koldioxid. 

Koldioxid är både en nödvändighet för fotosyntesen, och all växtlighet, men fungerar även som växthusgas, dvs hindrar utstrålning av värme från jorden till rymden. Koldioxidens effekt på klimatet är en huvudfråga för miljöforskningen vid sidan om artutrotning och ekosys-tempåverkan respektive kemikalier.
Frågan vi ställer oss i denna årsrapport är hur däck-kolet kan ingå i en planerad cykel och om återvunnet däck-material kan underlätta för en fortsatt positiv kolcykel som främjar livet på planeten.

Välkommen till kolets värld! 

Beställ den tryckta årsrapporten kostnadsfritt till info@sdab.se 

Order the printed annual report free of charge to info@sdab.se