Kan man spela fotboll på ett cirkulärt sätt?

 

Varför fotboll har blivit en av världens populäraste sporter är möjligen en kombination av det enkla spelupplägget, den överkomliga investeringskostnaden, det stora antalet varierande serier och sportens rika historia. Men fotbollens utbredning och popularitet kan också förklaras av dess tillgänglighet. Konstgräset har under många år gett denna tillgänglighet för miljoner människor världen över, men det finns frågor om hur konstgräset påverkar miljön. Läs mer om den cirkulära konstgräsplanen här. 

Att spela fotboll året runt är en större utmaning för länder med kallare klimat, inte minst länder där gröna gräsplaner saknas halva året. Här har konstgräsplaner varit en uppskattad och betydande lösning, framför allt planer med ifyllnadsmaterial av gummigranulat från utvalda återvunna däck, både utifrån funktion och behov.

Infyllnadsgranulatets storlek är under 5 mm och kategoriseras därmed som mikroplast. Åtgärder för att begränsa spridning av mikroplaster till oönskade områden har pågått under en längre tid, och 2016 blev gummigranulat en del av det arbetet. I fokus hamnade främst användningen av materialet i konstgräsplaner och uppfattningen om materialet gick därmed åt ett oväntat håll. 

För att återvunna däck ska komma till sin rätt både för samhälle och miljö behöver man dels studera om materialet utgör en funktion och ett behov, men framför allt om materialet har en oönskad påverkan på omgivningen. Däckmaterial har främst fem identifierade observationsområden där eventuella osäkerheter eller risker, till exempel mikroplaster, undersöks för att avgöra vilka rekommendationer som krävs för säker användning.

Den cirkulära spelplanen är en webbportal av fakta, statistik, forskningsstudier, nyhetsinslag och offentliga utredningar etc som förklarar och förmedlar perspektiv och fakta som inte sällan förbises, men som har stor betydelse för helhetsbilden och komplexiteten i frågan. 

Hör gärna av dig för mer information och/eller frågor om däckåtervinning generellt eller konstgräsfrågan specifikt.

 

Urval av studier och rapporter kring ämnet: