Finns det andra fyllnadsmaterial till konstgräs, som inte består av plast?

Det har gjorts vissa försök med fyllnadsmaterial av kork och kokos. Gummigranulat har visat sig ha överlägsna egenskaper och skapar färre problem för dem som vistas på planen. Dessutom är gummigranulat av återvunnet däckmaterial relativt billigt jämfört med andra fyllnadsmaterial, vilket gör att fler planer kan anläggas och fler svenskar får möjlighet att idrotta. Ur ett livscykelperspektiv har man även visat att det är mer fördelaktigt för miljön att använda gummigranulat från uttjänta däck framför andra nytillverkade fyllnadsmaterial.

Konstgräs